Aktualności

Wszystkie aktualności

Wspólny projekt Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Cele projektu

kursy języka polskiego i czeskiego rozszerzenie językowego portfolio przyszłych absolwentów
przygotowanie materiałów dydaktycznych inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe
zwiększanie szans na zatrudnienie na transgranicznym rynku pracy