Aktuality

Všechny aktuality

Společný projekt Univerzity Palackého v Olomouci, Vratislavské univerzity
a Pedagogického centra pro polské národnostní školství Český Těšín v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Cíle projektu

jazykové kurzy polštiny a češtiny rozšiřování jazykového portfolia budoucích absolventů vysokých škol
tvorba didaktických materiálů zvýšení šance na uplatnění na přeshraničním trhu práce
investice do vzdělání a odborné přípravy